FAQ

ALGEMEEN

Wat is het VoorzieningenFonds NL-direct?

Het VoorzieningenFonds NL-direct is een landelijke schenkkring voor en door ondernemers. Zij verzorgen gezamenlijk het inkomen van de leden bij arbeidsongeschiktheid, door ziekte of ongeval, op basis van schenkingen.

Voor wie is het VoorzieningenFonds NL-direct?

Voor alle ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), Freelancers, Vennoten van een VOF, Maten in een maatschap en Directeuren-Grootaandeelhouders (DGA’s) van een B.V.

Hoe werkt het VoorzieningenFonds NL-direct?

Maandelijks spaart elke deelnemer een bedrag op een eigen VoorzieningenFondsrekening en indien een deelnemer binnen de schenkgroep, door een ziekte of ongeval, arbeidsongeschikt wordt ontvangt deze een schenking van de overige leden. De hoogte van de schenking is afhankelijk van het bedrag waarvoor gekozen is.

Hoeveel ontvang ik als ik ziek ben?

Dit is afhankelijk van het bedrag waarvoor je gekozen hebt. Je ontvangt maximaal 2 jaar aaneengesloten een schenking met een wachttijd van 1 maand (dus 23 maanden inkomen). In het volgende schema zie je de keuzemogelijkheden.

DEELNEMEN

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan het VoorzieningenFonds NL-direct?

Je bent werkzaam als zelfstandig ondernemer, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, je bent bij aanvang deelname arbeidsgeschikt en je bent jonger dan 61 jaar.

Kan ik als starter ook meedoen aan het VoorzieningenFonds NL-direct?

Ja, starters kunnen direct deelnemen. Echter, als je een schenking aanvraagt dan moet een accountant schriftelijk verklaren dat de gekozen schenking passend (niet bovenmatig) is t.o.v. de huidige inkomsten uit jouw eigen bedrijf.

Is er een leeftijdsgrens bij het aan het VoorzieningenFonds NL-direct?

Bij NL-direct is de maximale instapleeftijd 60 jaar.

De peildatum is het moment waarop je daadwerkelijk mee doet aan de schenkkring (vanaf het moment dat de 1e inleg heeft plaatsgevonden).

Is vooraf een medische keuring nodig?

Er is geen medische keuring nodig en er worden geen medische vragen gesteld, maar je moet wel arbeidsgeschikt zijn bij aanvang van (jouw deelname aan) de schenkkring.

Mag ik een hoger bedrag kiezen dan ik verdien?

Nee. Je mag geen hoger bedrag kiezen dan dat je verdient. Het VoorzieningenFonds Administratiekantoor controleert, op het moment dat je ziek bent, middels de IB-aangifte van het voorgaande jaar of een accountantsverklaring of het gekozen schenkingsbedrag in overeenstemming is met het inkomen. Iemand die maandelijks nog geen € 1.000,- verdient, kan geen schenking van € 2.500,- ontvangen bij ziekte.

Kan een nieuwe deelnemer direct na de start een schenking aanvragen?

Nee, er geldt voor elke nieuwe deelnemer een inlooprisico van 3 maanden. Dit betekent dat iedereen voor het eerst een schenking kan aanvragen nadat hij/zij minimaal 3 maanden aan de schenkkring heeft deelgenomen.

Hoe lang is de wachttijd/het eigen risico bij ziekte?

De wachttijd is 1 maand.

VOORZIENINGENFONDSREKENING (E-Wallet)

Wat is een VoorzieningenFondsrekening?

VoorzieningenFonds NL-direct werkt met een speciaal voor het VoorzieningenFonds ontwikkeld betaalsysteem via de E-Wallets van Intersolve E-Walletservice. Een E-Wallet is een elektronische portemonnee welke gekoppeld wordt aan jouw eigen privé betaalrekening. Intersolve heeft een bankvergunning en staat onder toezicht bij De Nederlandsche Bank.

Is een E-Wallet wel veilig?

Het gaat hier over geld dat wordt gestort op een stichting derdengeldrekening van Intersolve bij o.a. ING, ABN of Rabobank. Stel dat Intersolve failliet gaat, dan staat jouw geld veilig op de derdenrekening (net zoals bij een notaris). Je ontvangt vooraf de algemene voorwaarden van Intersolve.

Hoe krijg ik een E-Wallet?

Jij ontvangt van het VoorzieningenFonds Administratiekantoor een machtigingsformulier. Dit mail je ondertekend terug, hiermee wordt de E-Wallet voor jou aangevraagd. Hierna moet je in de bankomgeving jouw geldige legitimatiebewijs en het bankafschrift van de tegenrekening uploaden.

Waarom moet ik mijn ID bewijs zelf uploaden?

Een bankinstelling (Intersolve) heeft deze gegevens nodig ter verificatie van de identiteit. Zij hebben hiervoor de volgende gegevens nodig: een herkenbare foto van jouw gezicht en jouw ID-nummer.

Deze persoonsgegevens mag het VoorzieningenFonds niet verwerken.

Waarom moet ik een kopie Bankafschrift uploaden?
Dit is,
1) ter verificatie dat jij het echt zelf bent.
2) ter vastlegging van de tegenrekening.
Wat is een tegenrekening?

Dit is een particuliere betaalrekening op jouw naam. Vanaf dit IBAN worden maandelijks de inleg, contributie en E-Walletkosten ineens geïncasseerd. Tevens worden hierop schenkingen bij ziekte en eventuele restituties gestort. De rekening waarvan wordt geïncasseerd is dus dezelfde als waarop uitbetalingen plaatsvinden. De tegenrekening moet een particuliere betaalrekening zijn met jou als rekeninghouder. Het mag wel een en/of rekening zijn, maar geen zakelijke rekening.

Waarom mag ik geen zakelijke rekening als tegenrekening gebruiken?

Omdat schenkingen plaatsvinden in de privésfeer. Er wordt immers gebruik gemaakt van de particuliere schenkingsvrijstelling waarbij de ene privépersoon een schenking verricht aan een andere privépersoon. De E-Wallet komt ook op jouw privénaam te staan.

Kan ik de tegenrekening wijzigen?

Natuurlijk. Je moet dan wel opnieuw jouw ID uploaden en bankafschrift van jouw nieuwe tegenrekening.

Gaat mijn inleg naar het VoorzieningenFonds?

Nee, het geld blijft van jou! Het blijft op jouw eigen VoorzieningenFondsrekening (E-Wallet) staan.

Kan ik tussentijds mijn inleg opnemen?

Nee, zolang jij deelneemt aan het VoorzieningenFonds NL-direct ga je ermee akkoord dat je zelf geen bedragen opneemt van jouw eigen VoorzieningenFondsrekening.

Krijg ik mijn inleg terug als ik stop?

Ja, als je stopt met deelnemen aan het VoorzieningenFonds NL-direct krijg je, nadat alle financiële verplichtingen zijn voldaan, de beschikking over het totale saldo van je VoorzieningenFondsrekening.

Hoe kan ik mijn saldo inzien?

Via een speciaal beveiligde website. De inloggegevens staan op jouw persoonlijke Deelnamebewijs.

INLEG & KOSTEN

Wat is de inleg bij het VoorzieningenFonds NL-direct?

Dit is afhankelijk van het bedrag waarvoor je gekozen hebt.

Wat is de maximale buffer?

Elke deelnemer spaart de maandelijkse inleg op zijn/haar eigen VoorzieningenFondsrekening. Wanneer niemand binnen VoorzieningenFonds NL-direct ziek wordt, loopt het saldo op je eigen VoorzieningenFondsrekening op. Het maximale saldo (buffer) is 36 keer de gekozen inleg per maand.

Wat gebeurt er als de buffer boven het maximum komt?

Als het maximale saldo bereikt is dan wordt de incasso van de inleg gestaakt en worden alleen de maandelijkse kosten nog geïncasseerd.

Kan ik mijn inleg tussentijds aanpassen?

Ja, als deelnemer kun je 2x per jaar (1 januari en 1 juli) de inleg aanpassen voor een periode van minimaal 6 maanden.

Wat zijn de eenmalige kosten naast de inleg, wanneer en hoe moet ik deze betalen?

De eenmalige inschrijfkosten zijn € 477,95 incl. btw per deelnemer. Hiervoor ontvang je een factuur welke vooraf betaald moet worden om te kunnen deelnemen.

Wat zijn de doorlopende kosten naast de inleg, wanneer en hoe moet ik deze betalen?

De doorlopende kosten (contributie) zijn € 10,- per maand. Daarnaast bedragen de bankkosten/E-Wallet € 5,- per maand. Deze kosten worden vanaf het moment dat je gaat inleggen geïncasseerd door het VoorzieningenFonds Administratiekantoor.

Wat doet het VoorzieningenFonds Administratiekantoor?

Het VoorzieningenFonds Administratiekantoor verzorgt alle administratieve en financiële zaken voor NL-direct zoals, het inschrijven van leden, het beheren van de VoorzieningenFondsrekeningen, het controleren of de inleg is overgemaakt door de leden, het incasseren van de inleg en doorlopende kosten, het administreren van ziek- en herstelmeldingen, het doen van schenkingen bij ziekte, het beschikbaar stellen van een online inzagefunctie.

STOPPEN

Kan ik stoppen wanneer ik wil?

Elke deelnemer kan maandelijks stoppen met een opzegtermijn van de lopende maand plus 1 volle kalendermaand. Je verbindt je bij aanvang voor een deelname van minimaal 1 jaar. Voor iedereen die een schenking heeft ontvangen geldt een deelname van minimaal 2 jaar.

Als er op het moment dat jij opzegt zieken in jouw groep zijn, dan blijf je hieraan meeschenken tot datum herstel met een maximum van 6 maanden (uitlooprisico).

Waar blijft mijn inleg als ik stop?

Als je stopt met deelnemen aan het VoorzieningenFonds wordt het saldo, nadat alle financiële verplichtingen zijn voldaan, teruggestort op de tegenrekening en vervalt de E-Wallet.

JURIDISCH

Hoe zit VoorzieningenFonds NL-direct juridisch in elkaar?

Het VoorzieningenFonds NL-direct is juridisch gezien een stichting met een bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) bestaande uit vertegenwoordigers van het VoorzieningenFonds Beheer en heeft statuten en algemene voorwaarden. NL-direct is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en voldoet aan de WBTR.

Een stichting heeft toch geen leden?

Een stichting kent geen leden maar donateurs. Ondanks dat VoorzieningenFonds NL-direct een stichting is; wordt deelname aan NL-direct ‘Lidmaatschap’ genoemd, worden donateurs ‘Leden’ genoemd en wordt Donatie ‘Contributie’ genoemd (zie ook de Algemene Voorwaarden).

FISCAAL

Moet ik BTW betalen over mijn inleg en/of kosten?

De maandelijks inleg is spaargeld en daarover is nooit BTW verschuldigd. De maandelijkse contributie van

€ 10,- is eveneens vrij van BTW. De eenmalige kosten van € 477,95,- zijn inclusief BTW.

Moet ik belasting betalen over de door mij gedane schenkingen?

Nee, diegene die schenkingen doet hoeft hierover nooit belasting te betalen.

Moet ik belasting betalen over de door mij ontvangen schenkingen?

Nee, in principe niet. Per jaar mag je namelijk per persoon maximaal € 3.244,- (2021) belastingvrij van iemand ontvangen.

Hoe zit het met mijn jaarlijkse belastingaangifte?

De maandelijkse inleg die je naar je eigen VoorzieningenFondsrekening (E-Wallet) overmaakt, is onderdeel van je privé vermogen. De inleg is niet zakelijk, dus niet aftrekbaar. Het saldo van je VoorzieningenFondsrekening valt in Box 3. Voor de duidelijkheid: de gedane schenkingen zijn privé en dus geen bedrijfskosten, ontvangen schenkingen zijn geen bedrijfsopbrengsten.

Ontvang ik een jaaroverzicht van mijn VoorzieningenFondsrekening?

Nadat je een heel kalenderjaar, met gebruik van de E-Wallet, hebt deelgenomen aan het VoorzieningenFonds NL-direct kun je via de E-Wallet inzage een jaaroverzicht downloaden.

Hoe zit het met fiscale partners die beide deelnemen aan VoorzieningenFonds NL-direct?

Voor de Belastingdienst tellen samenwonenden en gehuwden (fiscaal partners) als één schenker. Zij mogen samen maximaal € 3.244,- (2021) per jaar belastingvrij schenken aan iemand zonder dat de ontvanger hierover belasting hoeft te betalen. Over het bedrag boven die € 3.244,- moet de ontvanger 30% schenkbelasting betalen.

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (AOV)

Wat is het verschil tussen VoorzieningenFonds en arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Het VoorzieningenFonds NL-direct is geen verzekering. Het is een schenkkring voor en door ondernemers die onderling hebben afgesproken om elkaar bij arbeidsongeschiktheid een inkomen te schenken. Het VoorzieningenFonds NL-direct is en blijft betaalbaar en kent geen opslagen. De inleg bij het VoorzieningenFonds is van jou. Als je stopt met deelname aan het VoorzieningenFonds NL-direct krijg je, nadat alle financiële verplichtingen zijn voldaan, het totale saldo van je VoorzieningenFondsrekening teruggestort.

 

Ik heb al een AOV, kan ik toch aan het VoorzieningenFonds NL-direct meedoen?

Ja dat kan zeker. Het VoorzieningenFonds NL-direct voor de eerste 2 jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid met daarnaast een AOV met een wachttijd van 2 jaar is een perfecte combinatie. Dit zal een enorme besparing opleveren ten opzichte van een AOV met een wachttijd van 1 maand.

ZIEK / ARBEIDSONGESCHIKT

Wat moet ik doen als ik ziek of arbeidsongeschikt word?

Als je verwacht langer dan 1 maand ziek te zijn, dan meld je je binnen 14 dagen ziek, via jouw persoonlijke Login op mijn.nl-direct.nl.

Hoe lang is de wachttijd bij ziekte?

De wachttijd is 1 maand.

Vindt er controle plaats als iemand ziek is?

Ja. VoorzieningenFonds NL-direct schakelt bij elke ziekmelding een Arbodienst in. VoorzieningenFonds NL-direct is hiervoor een samenwerking aangegaan met een gecertificeerde Arbodienst.

Wie bepaalt welk % ik ziek ben en of ik een schenking ga ontvangen?

VoorzieningenFonds NL-direct is een samenwerking aangegaan met een gecertificeerde Arbodienst. Zij zullen contact met jou opnemen en daarna doorgeven aan het VoorzieningenFonds Administratiekantoor of en voor welk percentage jij een schenking gaat ontvangen.

Wanneer en hoe vaak vindt er een controle door de Arbodienst plaats?

Altijd aan het begin van de ziekte en daarna is het afhankelijk van het ziekteverloop.

Moet ik volledig arbeidsongeschikt zijn om schenkingen te ontvangen?

In overleg met de Arbodienst kun je je tussen 20% en 100% ziek melden. Bijvoorbeeld bij 50% ontvang je 50% van het schenkingsbedrag.

Zijn er uitsluitingen?
Ja, er gelden 2 uitsluitingen, namelijk;
1) Als een lid in de eerste 6 maanden, na start deelname aan de schenkkring, ziek wordt als gevolg van een reeds bestaande ziekte of aandoening.
2) Als een lid in de eerste 12 maanden, na start deelname aan de schenkkring, ziek wordt als gevolg van psychische klachten.
Hoe schenk ik aan een zieke deelnemer?

Als een deelnemer ziek wordt hoef je zelf niets te doen. Het VoorzieningenFonds Administratiekantoor regelt en verzorgt alle schenkingen.

Welk bedrag gaat van mijn rekening af bij een schenking aan een zieke deelnemer?

Het bedrag is afhankelijk van jouw inleg, de inlegbedragen van alle deelnemers en de gekozen schenkingsbedragen. De berekeningsformule is: Het bedrag van de te ontvangen schenking per maand, gedeeld door het totaal van de inleg van alle schenkers per maand. De uitkomst hiervan, keer de gekozen inleg per schenker per maand.

Schenk ik aan elke zieke binnen het VoorzieningenFonds NL-direct?

Nee, de zieke krijgt geschonken van een aantal deelnemers binnen een cluster. De clusters bestaan uit 50 tot 150 schenkers.

Hoe zie ik aan wie ik geschonken heb en/of van wie ik een schenking heb ontvangen?

Via de E-Wallet inzage zie je welk bedrag, aan welke zieke deelnemer, is geschonken en van welke deelnemers jij een schenking hebt ontvangen.

Kan ik bij zwangerschap ook een schenking ontvangen?

Bij zwangerschap kun je geen schenking ontvangen uit het VoorzieningenFonds NL-direct. Je kunt wel gebruik maken van de wettelijke vangnetregeling (ZEZ). Bij complicaties door de zwangerschap waardoor je langer niet kunt werken, is het wel mogelijk om een verzoek tot schenking te doen. Na goedkeuring van de Arbodienst zal de schenking na een wachttijd van 1 maand ingaan en geschieden tot maximaal 6 weken voor de uitgerekende datum. Ben je 10 weken na de bevalling nog steeds ziek en niet in staat om jouw beroep weer te gaan uitoefenen dan kun je opnieuw een verzoek tot schenking indienen. Opnieuw zal dan de wachttijd van 1 maand gelden.

VERPLICHTE AOV VOOR ZZP’ERS (2024-2025)

Wat houdt de verplichte AOV voor zelfstandigen in?
De Rijksoverheid wil dat straks alle zelfstandigen zonder personeel verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. De premie wordt afhankelijk van het inkomen en de gekozen eigenrisicoperiode. De ZZP’er bepaalt zelf voor welke eigenrisicoperiode gekozen wordt. Elke ZZP’er verzekert zich standaard voor een uitkering van 70% van het laatst verdiende inkomen. De uitkering zal maximaal € 1.650,- bruto per maand bedragen.

Hierbij kun je kiezen voor een eigenrisicoperiode van 2 jaar, waarmee je de laagste premie realiseert. De eerste 2 jaar kun je dan gebruik maken van het VoorzieningenFonds NL-direct. Als je nu al kiest voor het VoorzieningenFonds NL-direct, dan heb je direct een inkomensvoorziening en sluit de verplichte AOV straks naadloos aan.

Wat is de verwachte ingangsdatum van de verplichte AOV?

De planning van de overheid om deze verplichte AOV in te voeren was 2024-2025, maar demissionair minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees zegt (maart 2021) het volgende; ‘Het voorstel voor een verplichte zzp’ers-AOV stuit op grote problemen in de uitvoering. Daardoor is invoering binnen afzienbare tijd niet haalbaar. Maar de invoering van zo’n verzekering duurt sowieso jaren.’

 

Voor wie is de verplichte AOV bedoeld?

Alle zelfstandigen zonder personeel met winst uit onderneming, beroepsbeoefenaren (met resultaat uit overige werkzaamheden), directeur-grootaandeelhouders zonder personeel en meewerkende echtgenoten. Tot aan de AOW gerechtigde leeftijd.

Gelden er uitzonderingen voor de verplichte AOV?

ZZP’ers met een normale AOV (vergelijkbaar of beter dan de verplichte) worden waarschijnlijk gerespecteerd. Je hoeft dan niet mee te doen aan de verplichte AOV.

Wat is de eigenrisicoperiode / wachttijd?

De standaard eigenrisicoperiode is 1 jaar. Je kunt echter ook kiezen voor een eigenrisicoperiode van een half jaar of 2 jaar.

Waarom kiezen voor een eigenrisicoperiode van 2 jaar?

Wanneer gekozen wordt voor een eigen risico van 2 jaar, heb je de laagste premie en realiseer je daarmee een behoorlijke besparing. De eerste 2 jaar kun je dan gebruik maken van het VoorzieningenFonds NL-direct.

Welke instantie is verantwoordelijk voor de uitvoering?

De uitvoering zal in handen komen van het UWV en de Belastingdienst zal de premies gaan innen.

Heeft het VoorzieningenFonds bijgedragen in de ontwikkeling van de verplichte AOV?
Voor de ontwikkeling van de verplichte AOV heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Stichting van de Arbeid gevraagd om begin 2020 met een voorstel te komen voor de invulling van de verplichte AOV voor zelfstandigen.

Het VoorzieningenFonds is gevraagd door de Stichting van de Arbeid om hierover mee te denken en heeft als gesprekspartner aan tafel gezeten. De Stichting van de Arbeid is het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers: Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP.

Het VoorzieningenFonds heeft hierbij gelobbyd voor een eigenrisicoperiode van 2 jaar. Zodat zelfstandigen de eerste 2 jaar gebruik kunnen maken van het VoorzieningenFonds waarmee de laagste premie gerealiseerd kan worden. Dat is gelukt.

TIJDELIJK VERBLIJF IN HET BUITENLAND

Ik ga tijdelijk werken in het buitenland, wat nu?

Als het een verblijf van maximaal 12 maanden is en je blijft gewoon belastingaangifte in Nederland doen, je houdt een Nederlands IBAN en je blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar dan kun je ‘slapend’ lid blijven van het VoorzieningenFonds NL-direct (zie artikel 16 van de Algemene voorwaarden NL-direct).